קביעת יעודי קרקע

תוכנית 6/ 03/ 143/ 1/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת יעודי קרקע
מספר: 6/ 03/ 143/ 1/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת אזורים ויעודי קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית בהתאם למצב קיים ופיתוח הישוב בעתיד. ב. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות. ג. קביעת הוראות בניה שונות לבתי מגורים. מבני ציבור,

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירמשואות יצחק

תיאור המיקום:
מושב משואות יצחק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2906חלק2-12, 17-22, 24-29, 31-33
2907חלק10, 13, 15-18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/11/1987תאריך פרסום: 03/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3505. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות07/06/1986תאריך פרסום: 07/06/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3356. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית06/06/1986