קביעת יעודי שטחים להקמת אזור מגורים רובע 17

תוכנית 3/ 02/ 101/ 48

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת יעודי שטחים להקמת אזור מגורים רובע 17
מספר: 3/ 02/ 101/ 48
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת רובע 17 המיועד לאזור
מגורים ג' ומגורים מיוחדים ושטחים לבניני ציבור
וציבוריים פתוחים על ידי שינויים בייעודי קרקע
וקביעת הנחיות והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד
חלק מרובע 17

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2002חלק4-5, 13, 23, 29
2003חלק8-9, 17-18
2004חלק13-18, 33-34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/12/1993תאריך פרסום: 26/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4179. עמוד: 1421. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים13/12/1993תאריך פרסום בעיתון: 13/12/1993.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/09/1993
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/1993
פרסום להפקדה ברשומות28/01/1993תאריך פרסום: 28/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4080. עמוד: 1374. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים10/12/1992תאריך פרסום בעיתון: 10/12/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/11/1992
החלטה בדיון בהפקדה30/09/1992
קבלת תכנית27/10/1991