קביעת מגבלות בניה בשטחים היסטוריים בבאר שבע

תוכנית 5/ 02/ 101/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת מגבלות בניה בשטחים היסטוריים בבאר שבע
מספר: 5/ 02/ 101/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ציון המבנים והוראות בדבר שימורם

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38002חלק5
38005חלק42-43
380035חלק18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/07/1970תאריך פרסום: 30/07/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1646. עמוד: 2586. שנה עברית: התשל .
פרסום להפקדה ברשומות14/08/1969תאריך פרסום: 14/08/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1543. עמוד: 2015. שנה עברית: התשכט .
קבלת תכנית01/07/1969