קביעת מגבלות בניה לאזור מסחרי - רחוב ירושלים - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 68

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת מגבלות בניה לאזור מסחרי - רחוב ירושלים - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 68
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מגבלות לאזור מסחרי קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבותשד ירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק124
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/10/1982תאריך פרסום: 01/10/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2853. עמוד: 29. שנה עברית: התשמג .
פרסום לאישור בעיתונים09/09/1982
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/1982
פרסום להפקדה בעיתונים01/04/1982תאריך פרסום בעיתון: 01/04/1982. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/1982. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/1982. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות18/02/1982תאריך פרסום: 18/02/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2788. עמוד: 1036. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון בהפקדה28/12/1981
קבלת תכנית16/11/1981