קביעת מגרשים חדשים למוסדות ציבור ושטח ציבורי פתוח.

תוכנית נס/ 139

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת מגרשים חדשים למוסדות ציבור ושטח ציבורי פתוח.
מספר: נס/ 139
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי משב"צ לשצ"פ ומשצ"פ לשב"צ.
ב. קביעת מגרשים חדשים למוסדות ציבור ושטח ציבורי
פתוח.
ג. קביעת הנחיות בניה במגרשים החדשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה

תיאור המיקום:
ישוב: נס ציונה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3842חלק48-49, 58-5936
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/02/1995תאריך פרסום בעיתון: 23/02/1995.
פרסום לאישור ברשומות12/01/1995תאריך פרסום: 12/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4274. עמוד: 1182. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים08/07/1994תאריך פרסום בעיתון: 08/07/1994.
פרסום להפקדה ברשומות02/06/1994תאריך פרסום: 02/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4219. עמוד: 3562. שנה עברית: התשנד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/05/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה09/05/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/05/1994
החלטה בדיון בהפקדה26/01/1994
קבלת תכנית23/11/1993