קביעת מגרשים למגורים ומסחר אמדר לבנין

תוכנית 2/ 03/ 152/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת מגרשים למגורים ומסחר אמדר לבנין
מספר: 2/ 03/ 152/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לאזור מגורים ב' ולמסחר
על ידי שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
מגרשים: 114 - 102, 100 - 85, 83 - 74, 72 - 59,
182, 180 - 179.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40007חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/12/1997תאריך פרסום: 21/12/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4599. עמוד: 999. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים16/12/1997תאריך פרסום בעיתון: 16/12/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/11/1997
החלטה בדיון באישור תכנית27/10/1997
פרסום להפקדה ברשומות31/07/1997תאריך פרסום: 31/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4550. עמוד: 4747. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים24/07/1997תאריך פרסום בעיתון: 24/07/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/06/1997
החלטה בדיון בהפקדה16/12/1996
קבלת תכנית25/08/1996