קביעת מס' יח"ד בנחלות/חלקות א', קביעת זכויות והוראות בניה בחלקות א'.

תוכנית בר/ 13/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת מס' יח"ד בנחלות/חלקות א', קביעת זכויות והוראות בניה בחלקות א'.
מספר: בר/ 13/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת מספר יח"ד בנחלות/ חלקות א'.
2. קביעת זכויות והוראות בניה בחלקות א'.
3. שינוי מרחק מחזית המגרש לקו אחורי למבנה מגורים מ- 40 מ' לקו אשר זהה לגבול חצר המגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבית אלעזרי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4713חלק2-30
4714חלק2-14
4715חלק2-16
4716חלק2-7, 12-16, 29
4717חלק2-4, 6, 8-13
4718חלק2-27, 29, 31
4719חלק2-14
4720חלק2-18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 13ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש,שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/06/2007תאריך פרסום: 05/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5676. עמוד: 3039. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים03/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/03/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/12/2005
החלטה בדיון באישור תכנית07/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 3999. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2005
פרסום להפקדה בעיתונים21/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה01/11/2004
קבלת תכנית18/11/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/11/2003