קביעת צפיפות דיור.

תוכנית ח/ 1/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת צפיפות דיור.
מספר: ח/ 1/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע מס' יח"ד למגרשים באזורי המגורים בתחום
המרחב המקומי חולון (צפיפות) פרט למגרשים שלגביהם
נקבעה צפיפות דיור בתכניות בנין ערים מאושרות.
ב. לקבוע אזור מגורים חדש שיקרא "ג' מיוחד" הכולל
קביעת הוראות הבינוי בו וכן הוראות ביחס לצפיפות
הדיור.
רחוב ארלוזורוב וביאליק בקטע שבין חומה ומגדל ועד
רח' עליה שניה.
שכון ותיקים בין הרחובות: הופין - מצפון, אילת -
ממערב, מדרום לארנסט - בדרום וממזרח לרח' אחווה
- במזרח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון

תיאור המיקום:
ישוב: חולון
כל מרחב התכנון המקומי חולון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6017חלק240-250, 304, 309, 314
6018חלק81-87, 95-98, 106, 108, 114, 119
6019חלק266-276
6020חלק281-283, 461-464, 515-516, 518-532, 685-690, 750-755, 763-778, 787, 800, 808, 810-811, 816-818, 820
6021חלק78-87, 89-91, 191-204, 212, 221, 224-225, 283-293, 318-319, 498-501, 505-506, 522, 525-526, 536, 539-542, 546, 548, 570, 664-672, 690, 697-698, 703, 711-712, 738-740, 764-767, 772, 815, 837-840, 872-873, 879-880, 882-884, 886, 925-926, 929-930, 937, 994-996, 998, 1016-1017, 1020-1023
6043חלק1002-1012, 1014-1037, 1046-1049, 1052-1056, 1069, 1221-1223, 1237, 1253-1258, 1291, 1302-1307, 1387-1391, 1411-1529, 1531-1564, 1568-1617, 1621-1633, 1636-1647, 1650-1665, 1693-1695, 1697-1701, 1704-1711, 1724-1731, 1733-1736, 1745-1748, 1750-1754, 1756-1757, 1762, 1770-1778, 1780-1784
6049חלק1-16, 19, 21-26, 31-44, 51-64, 71-92, 213-218, 225-227, 237-274, 290-345, 349-379
6740חלק58-59, 62-63, 82-83, 127-139, 151-166, 182-185, 187-188, 200-202, 204-205, 236-244, 265-274, 285, 287-295, 297-308, 310-317, 319-324, 326-350, 353-356, 359-366, 368-372, 374-375, 377-378, 380-387, 389-396, 398-409, 411-413, 415-416, 418-419, 421-427, 429-436, 440-445
6746חלק157-159, 168, 205, 221-231, 251-260, 262-272, 280-281, 293-382, 384, 386-392, 427-430, 433
6995חלק24-37
7056חלק28-35
7070חלק117-119, 124, 126-129, 141-143, 145-215, 218, 239-240, 243, 247
7126חלק11-21, 23-26, 48-56, 75-80, 86, 88-98, 100-104, 129, 162, 166-167, 194-195, 200
7127חלק11-12, 28-30, 32, 34-40, 42, 44, 46, 48, 50-66, 68-72, 74-83, 85-87, 129-146
7161חלק122-123
7162חלק76-127, 130-131, 142-219, 221, 223-241, 246-255, 258, 262-269, 282-284, 286-296
7163חלק18-30, 32-46, 58-60, 62-63, 65-67, 95, 98-110, 112-113, 115-129, 141-143, 145-146, 153-156, 163-165, 173-174, 179, 182, 187-188, 198-228, 230-266, 269-281, 287-289, 291, 294, 301-302, 304, 306, 310, 312-315, 318-319, 323-325, 331
7164חלק229-230
7166חלק1-6, 8-14, 41-46, 58-60, 62-67, 74-96, 99-100, 123, 127, 130-171, 174-184, 198-206, 214, 216, 247-249, 262-265
7167חלק8-21, 23-52, 64-110, 115-124, 201-205, 225-227, 229-230, 232-236
7168חלק2-11, 13-27, 30-51, 55-59, 76, 92-138, 151-156, 161-169, 172, 174, 179, 182-189, 191, 193, 195
7169חלק1-9, 14-19, 26-64, 73-76, 89-105, 108-110, 126-135, 150-152, 166, 172, 180-182, 194, 196-197, 211, 216
7170חלק1-10, 12, 14-46, 49-94, 96-98, 100-135, 138-139, 148-164, 175-178, 181-197, 204-210, 218, 231-232, 234-235, 238, 240
7171חלק24-26, 35-42, 54-55, 59, 61-124, 127-128, 132-143, 152-156, 158-159, 161-187, 200-201, 203
7172חלק2-83, 85-100, 105-119, 128-135, 137-181, 185-188, 191, 193, 196, 212-223, 234-235
7173חלק109-136, 139, 141-157, 165-175, 177-178, 184-187, 191, 193-194, 199-200, 206-228, 245-248, 256, 276107
7174חלק10, 27-37, 40-41, 44-58, 60-62, 66-73, 76-87, 89-94, 97-100, 104-111, 113, 115-117, 119-124, 126, 131, 133, 163, 171-175, 200-201
7175חלק8-56, 58-70, 73, 80-92, 95, 103-10878
7176חלק9-10, 12-21, 23-27, 29-33, 35-44, 65-71, 73-88, 102-105, 107, 117-135
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתח/ 1תכנית מתאר חולון- ח/1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות08/02/2001תאריך פרסום: 08/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4958. עמוד: 1538. שנה עברית: התשסא .
פרסום תכנית לביטול הפקדה בעיתונים05/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2001. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בביטול הפקדה26/06/2000
פרסום להפקדה בעיתונים13/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 13/11/1998.
פרסום להפקדה ברשומות05/11/1998תאריך פרסום: 05/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4695. עמוד: 378. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/09/1998
פרסום הכנת תכנית ברשומות30/11/1995תאריך פרסום: 30/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4354. עמוד: 634. שנה עברית: התשנו .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית27/09/1995
החלטה בדיון בהפקדה27/09/1995
קבלת תכנית27/09/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב68227/01/2003