קביעת קו בניין לבנינים קיימים לפי הקיים, קביעת שני בנינים נפרדים על מגרש אחד.

תוכנית טר/ 2693

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קו בניין לבנינים קיימים לפי הקיים, קביעת שני בנינים נפרדים על מגרש אחד.
מספר: טר/ 2693
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת קוי בניין לבניינים קיימים לפי קיים.
2. קביעת שני בניינים נפרדים על מגרש אחד.
3. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7758חלק27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3004טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/02/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף14/07/2005
קבלת תכנית16/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800731/03/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200600621/03/2006