קביעת קו בניין לחזית כפי שמסומן בתשריט.

תוכנית טר/ 1139

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קו בניין לחזית כפי שמסומן בתשריט.
מספר: טר/ 1139
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7765חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות03/11/1977תאריך פרסום: 03/11/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2381. עמוד: 291. שנה עברית: התשלח .
קבלת תכנית03/11/1977
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100119/01/2011