קביעת קו בניין למבנים קיימים לפי הקיים

תוכנית טר/ 1241

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קו בניין למבנים קיימים לפי הקיים
מספר: טר/ 1241
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7776חלק50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית08/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות15/02/1979תאריך פרסום: 15/02/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2515. עמוד: 989. שנה עברית: התשלט .
קבלת תכנית15/02/1979
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100119/01/2011