קביעת קו בנין אפס במגרשים 43, 44 למבני עזר(מוסכים)

תוכנית עח/ 63/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קו בנין אפס במגרשים 43, 44 למבני עזר(מוסכים)
מספר: עח/ 63/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קו בנין אפס במגרשים 43, 44 למבני עזר
(מוסכים) בלבד ע"י הקמת פרגולה המחברת ביניהם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
בת-חן - מגרשים 44,43

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8316חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/05/1994תאריך פרסום בעיתון: 18/05/1994.
פרסום לאישור ברשומות10/03/1994תאריך פרסום: 10/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4200. עמוד: 2732. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים10/06/1993תאריך פרסום בעיתון: 10/06/1993.
פרסום להפקדה ברשומות14/01/1993תאריך פרסום: 14/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4076. עמוד: 1276. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה01/05/1992
קבלת תכנית02/04/1991