קביעת קו בנין וגודל מגרש מינימלי, ואיחוד וחלוקה בהסכמה, סחנין

תוכנית ג/ לג/ מק/ 9169/ 01/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת קו בנין וגודל מגרש מינימלי, ואיחוד וחלוקה בהסכמה, סחנין
מספר: ג/ לג/ מק/ 9169/ 01/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קווי בנין וגדל מגרש מינימלי וקביעת אחוזי בניה % 96 והקטנת מס' קומות ל- 2 ואיחוד וחלוקה בהסכמה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19270חלק30, 57
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/2003תאריך פרסום: 24/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5209. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/01/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300128/01/2003