קביעת קו בנין לחזית לפי קיים מ-0.70-300

תוכנית טר/ 2019

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קו בנין לחזית לפי קיים מ-0.70-300
מספר: טר/ 2019
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קו בנין לחזית לפי קיים מ- 0.70-300

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7781חלק51
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות30/07/1983תאריך פרסום: 30/07/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2839. עמוד: 2562. שנה עברית: התשמג .
קבלת תכנית30/07/1983
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201200126/01/2012