קביעת קו בנין למחסן קיים

תוכנית ממ/ מק/ 9128

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת קו בנין למחסן קיים
מספר: ממ/ מק/ 9128
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קו בנין למחסן קיים: צדדי - 0.00מ', קדמי - 11.0 מ' במקום צדדי - 3.00 מ' ואחורי - 3.00 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקכוכב יאירכוכב יאיראורן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8930חלק99
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 9001שינוי תוכניות מאושרות שד / 1002 / 2,שד / 1002 / 8,שד / 1002 / 7א כוכב יאיר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/05/2005תאריך פרסום: 31/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5402. עמוד: 2872. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות28/02/2005תאריך פרסום: 28/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5372. עמוד: 1797. שנה עברית: התשסה .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200501231/03/2005