קביעת קו בנין צדדי למגורים על פי קיים על החלקה

תוכנית ממ/ מק/ 9127

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת קו בנין צדדי למגורים על פי קיים על החלקה
מספר: ממ/ מק/ 9127
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קו בנין צדדי 2.4 מ' במקום 3.0 מ' למגורים על פי קיים על החלקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקכוכב יאירכוכב יאירבארי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8912חלק162
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/2005תאריך פרסום: 27/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5462. עמוד: 608. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2005תאריך פרסום: 31/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5421. עמוד: 3642. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200412130/12/2004