קביעת קו בנין, שינוי למתאר - סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9354/ 04/ 58

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת קו בנין, שינוי למתאר - סחנין
מספר: ג/ לג/ 9354/ 04/ 58
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית לקבעית קווי בנין ב'ק. קרקע וקביעת הוראות בינוי המשלימות לתכנית ג/ לג/ 9354/ 01/ 76.

עיקרי הוראות התכנית:-
א. קביעת קווי בנין בק. קרקע.
ב. קבעית הוראות בינוי משלימות לתוכניות ג/ לג/ 9354/ 01 / 76.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19281חלק27-28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/01/2006תאריך פרסום: 09/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5479. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500430/04/2005