קביעת קווי בנין ואחוזי בניה למבנים הקימים בהתאם למצב הקיים.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 182

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קווי בנין ואחוזי בניה למבנים הקימים בהתאם למצב הקיים.
מספר: מש/ 7/ 1/ 182
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת קווי בנין ואחוזי בניה למבנים הקיימים
בהתאם למצב הקיים.
2. הגדלת אחוזי בניה מ-35 אחוז ל-42 אחוז לקומה.
3. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק58
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/05/2004תאריך פרסום: 23/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5299. עמוד: 2964. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים14/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2004. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/03/2004
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות17/07/2003תאריך פרסום: 17/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5207. עמוד: 3500. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2003. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/06/2003
החלטה בדיון בהפקדה11/09/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/07/2002
קבלת תכנית06/06/2002