קביעת קווי בנין כמופיע בתכנית.

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 73

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קווי בנין כמופיע בתכנית.
מספר: הצ/ 7/ 1/ 73
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת קווי בנין כמופיע בתכנית.
2. קביעת אחוזי בניה, הגדלה מ%105 ל%120
3. קביעת הקמת תשע יח' דיור על גבי המגרש בשני
בנינים נפרשים כמופיע בתכנית.
4. הקטנת קו בנין קדמי מ-4.0 מ' ו-3.0 מ' ל-1.40,
0.80 מנקודות מסוימות עפ"י הקיים.
5. קביעת הוראות והגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה
מגרש 4

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/05/1994תאריך פרסום בעיתון: 18/05/1994.
פרסום לאישור ברשומות14/09/1993תאריך פרסום: 14/09/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4144. עמוד: 4433. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים15/04/1993תאריך פרסום בעיתון: 15/04/1993.
פרסום להפקדה ברשומות14/01/1993תאריך פרסום: 14/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4075. עמוד: 1238. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה01/07/1992
קבלת תכנית06/04/1992