קביעת קווי בנין לבניינים קימים קביעת אחוז בניה ותוספת בניה.

תוכנית טר/ 2015

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קווי בנין לבניינים קימים קביעת אחוז בניה ותוספת בניה.
מספר: טר/ 2015
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות06/04/2009תאריך פרסום: 06/04/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5939. עמוד: 3284. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון בביטול הפקדה21/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות15/07/1982תאריך פרסום: 15/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2835. עמוד: 2484. שנה עברית: התשמב .
קבלת תכנית28/03/1982
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900221/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית