קביעת קווי בנין לפי מצב קיים לבניינים הקיימים

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קווי בנין לפי מצב קיים לבניינים הקיימים
מספר: הצ/ 7/ 1/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קווי בנין לפי מצב קיים לבניינים הקיימים,בניית 2 בנינים על המגרש והמרת יעוד שטח ממגורים ג' לציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסווה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/04/1988תאריך פרסום: 18/04/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3553. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות30/10/1986תאריך פרסום: 30/10/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3394. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית29/10/1986