קביעת קווי בנין עפ"י הקיים, קביעת אחוזי בניה והגדלה מ-%90 ל- 105%,

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קווי בנין עפ"י הקיים, קביעת אחוזי בניה והגדלה מ-%90 ל- 105%,
מספר: הצ/ 7/ 1/ 42
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קווי בנין עפ"י הקיים, קביעת אחוזי בניה והגדלה מ-%90 ל- 105%, קביעת הקמת 4 יחידות דיור

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסווה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק43-44, 55
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/06/1989תאריך פרסום: 25/06/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3672. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות05/06/1987תאריך פרסום: 05/06/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3456. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית04/06/1987