קביעת קווי בנין צדדים ואחורי לשני בניינים קיימים בקומת קרקע.

תוכנית טר/ 2010

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קווי בנין צדדים ואחורי לשני בניינים קיימים בקומת קרקע.
מספר: טר/ 2010
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קווי בנין צדדים ואחורי לשני בניינים קיימים בקומת קרקע, קביעת קווי בנין בקומה "א" קומת קרקע, קווי בנין ואחוזי בניה בקומה חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7774חלק39
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/03/1982תאריך פרסום: 11/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2794. שנה עברית: התשמב .