קביעת קווי בנין.

תוכנית בר/ 21/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קווי בנין.
מספר: בר/ 21/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קווי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבני ראם

תיאור המיקום:
בני ראם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2212חלק
2213חלק
2217חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/02/1986תאריך פרסום: 13/02/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3301. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות10/03/1985תאריך פרסום: 10/03/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3172. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית09/03/1985