קביעת קוי בניה והוראות בניה, איחוד וחלוקה בהסכמה

תוכנית טר/ 2506

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קוי בניה והוראות בניה, איחוד וחלוקה בהסכמה
מספר: טר/ 2506
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת קווי בניה בהתאם לקיים.
2. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
3. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7778חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3005טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/03/2003
קבלת תכנית10/02/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800527/02/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004