קביעת קוי בנין אחוזי בניה והוראות בניה ובינוי.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קוי בנין אחוזי בניה והוראות בניה ובינוי.
מספר: מש/ 7/ 1/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת קוי בנין אחוזי בניה ע"פ נספח הבינוי.
2. קביעת הוראות בניה ובינוי ע"פ נספח הבינוי המצורף
לתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
קבלת תכנית22/04/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007