קביעת קוי בנין ואחוזי בניה למבנה הקיים, תוספת קומה ויח"ד, העברת זכויות בניה.

תוכנית ק/ 3469

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קוי בנין ואחוזי בניה למבנה הקיים, תוספת קומה ויח"ד, העברת זכויות בניה.
מספר: ק/ 3469
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור קוי בניין ואחוזי בניה בהתאם למצב הקיים

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת קוי בניין ואחוזי בניה למבנה הקיים בהתאם למצב הקיים.
קביעת 4 קומות במקום 3 קומות.
קביעת 4 יח"ד במקום 3 יח"ד.
שינוי יעוד ממגורים ג' למגורים ב'.
קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםג'לג'וליהג'לג'וליה

תיאור המיקום:
שכונה צפון מזרחית

קואורדינטה X 196/100
קואורדינטה Y 673/750

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7636חלק31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/10/2008
פרסום להפקדה בעיתונים11/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2008. עיתון: עיתון יומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3543. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/04/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה07/08/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/05/2007
קבלת תכנית17/04/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200701407/08/2007