קביעת קוי בנין ואחוזי בניה למבנים הקיימים בהתאם למצב הקיים בשטח.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 244

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קוי בנין ואחוזי בניה למבנים הקיימים בהתאם למצב הקיים בשטח.
מספר: מש/ 7/ 1/ 244
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קווי בניין ואחוזי בניה למבנים הקיימים בהתאם למצב הקיים בטח.
עיקרי הוראות התכנית:

קביעת הוראות בניה:
בחזית צפונית(2.4) במקום 4.0 מ'
בחזית דרומית 0.00 במקום 4.0 מ'
בחזית מערבית 1.86 במקום 4.0 מ'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7873חלק26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה05/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/09/2007
קבלת תכנית23/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200701805/11/2007