קביעת קוי בנין חדשים לפי התשריט - קרית יערים

תוכנית מק/ הל/ 197

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קוי בנין חדשים לפי התשריט - קרית יערים
מספר: מק/ הל/ 197
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהכפר הנוער-קרית יערים

תיאור המיקום:
ישוב: קרית יערים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29536חלק126