קביעת קוי בנין חדשים

תוכנית הל/ מק/ 197

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קוי בנין חדשים
מספר: הל/ מק/ 197
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קוי בנין חדשים לפי התשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהכפר הנוער-קרית יערים

תיאור המיקום:
קרית יערים רח' הגר"א 126

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29536חלק126
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 232/ אאיחוד וחלוקה מחדש - קרית טלסטון.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/12/1998תאריך פרסום: 01/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4706. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות03/07/1997תאריך פרסום: 03/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4540. שנה עברית: התשנז .