קביעת קוי בנין כמופיע בתכנית.

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 61

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קוי בנין כמופיע בתכנית.
מספר: הצ/ 7/ 1/ 61
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת קוי בנין כמופיע בתכנית.
2. קביעת אחוזי בניה הגדלה מ%105 ל%120.
3. קביעת הקמת 9 יחידות דיור עג' המגרש בשני בנינים
נפרדים כמופיע בתשריט.
4. הקטנת קו בנין קדמי מ-5 מ' ל-2.40 מנקודה
מסוימת של הבנין עפ"י הקיים.
5. קביעת הוראות והגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה
חלקה 3 מגרש 30

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/07/1994תאריך פרסום בעיתון: 20/07/1994.
פרסום לאישור ברשומות12/11/1992תאריך פרסום: 12/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4055. עמוד: 331. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים07/04/1992תאריך פרסום בעיתון: 07/04/1992.
פרסום להפקדה ברשומות13/02/1992תאריך פרסום: 13/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3974. עמוד: 2083. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה04/09/1991
קבלת תכנית30/07/1991