קביעת קוי בנין כפי שמופיע בתשריט לפי המצב הקיים

תוכנית מש/ 7/ 1/ 155

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קוי בנין כפי שמופיע בתשריט לפי המצב הקיים
מספר: מש/ 7/ 1/ 155
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.קביעת קוי בנין כפי שמופיע בתשריט לפי המצב הקיים.
2.הגדלת אחוזי בניה מ-% 30 לקומה ל - % 45 לקומה.
3.קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה
מגרש 10.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים12/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות11/04/2002תאריך פרסום: 11/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5066. עמוד: 2009. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/02/2002
החלטה בדיון באישור תכנית12/09/2001
פרסום להפקדה בעיתונים29/06/2001תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות01/03/2001תאריך פרסום: 01/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4967. עמוד: 1856. שנה עברית: התשסא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/10/2000
החלטה בדיון בהפקדה18/07/2000
קבלת תכנית05/01/1999