קביעת קוי בנין ל"חצרות אנגליים" עפ"י התשריט.

תוכנית יד/ 7024

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת קוי בנין ל"חצרות אנגליים" עפ"י התשריט.
מספר: יד/ 7024
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קוי בנין ל"חצרות אנגליים" עפ"י התשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראביחיל

תיאור המיקום:
ישוב: אביחיל
נוה מונסון
רח' יהלום
מגרש 2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6502חלק205
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/01/1995תאריך פרסום בעיתון: 08/01/1995.
פרסום לאישור ברשומות18/12/1994תאריך פרסום: 18/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4268. עמוד: 1027. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/11/1994
פרסום להפקדה בעיתונים12/08/1994תאריך פרסום בעיתון: 12/08/1994.
פרסום להפקדה ברשומות07/07/1994תאריך פרסום: 07/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4228. עמוד: 4164. שנה עברית: התשנד .
החלטה בדיון בהפקדה09/03/1994
קבלת תכנית22/12/1993