קביעת קוי בנין לבנינים קיימים לפי קיים.

תוכנית טר/ 2040

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קוי בנין לבנינים קיימים לפי קיים.
מספר: טר/ 2040
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.קביעת קוי בנין לבנינים קיימים לפי קיים.
2.קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7775חלק48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 920/ 1קביעת יעודי קרקע ותכליות מותרות בתחום המועצה המקומית טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 812. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים12/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2002. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/10/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/08/2002
החלטה בדיון באישור תכנית31/05/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים24222/10/2002