קביעת קוי בנין לבנינים קיימים, קביעת שני בנינים נפרדים על המגרש.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קוי בנין לבנינים קיימים, קביעת שני בנינים נפרדים על המגרש.
מספר: מש/ 7/ 1/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
קבלת תכנית02/02/1981
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007