קביעת קוי בנין על פי קיים,קביעת מרווחים לבניה בעתיד

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת קוי בנין על פי קיים,קביעת מרווחים לבניה בעתיד
מספר: הצ/ 7/ 1/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת קוי בנין על פי קיים
2. קביעת מרווחים לבניה בעתיד
3. ביטול שביל גישה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 93חלוקת השטח מחדש.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 21/08/1998.
פרסום לאישור ברשומות12/11/1992תאריך פרסום: 12/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4055. עמוד: 331. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים17/05/1990תאריך פרסום בעיתון: 17/05/1990.
פרסום להפקדה ברשומות23/07/1989תאריך פרסום: 23/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3682. עמוד: 3738. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה19/03/1986
קבלת תכנית17/02/1986