קביעת קוי בנין - עין ורד

תוכנית צש/ מק/ 8/ 21/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קוי בנין - עין ורד
מספר: צש/ מק/ 8/ 21/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קווי בנין ומרווחים בין המבנים עפ"י המצב הקיים בשטח. שינוי קו בנין עפ"י סעיף 62א(א)(4) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7819חלק53
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 0/ 2/ 0.שינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200301829/05/2003