קביעת קוי בנין, שינוי והחלפות בין המגרשים 40/340/4

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 20/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת קוי בנין, שינוי והחלפות בין המגרשים 40/340/4
מספר: הצ/ 7/ 1/ 20/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קוי בנין, שינוי והחלפות בין המגרשים 40/340/4 ,, שינוי בנינים במגרש 40/4 נפרדים, קביעת הוראות והגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
מרחב תכנון מקומי שרונים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/07/1988תאריך פרסום: 13/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3571. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות23/09/1987תאריך פרסום: 23/09/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3487. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית22/09/1987