קביעת קוי ואחוזי בניה למבנים קיימים בהתאם לקיים

תוכנית טר/ 1297/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת קוי ואחוזי בניה למבנים קיימים בהתאם לקיים
מספר: טר/ 1297/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת קוי ואחוזי בניה למבנים קיימים בהתאם לקיים
2. שינוי חלק מש.צ.פ. לדרך.
3. שינוי שטח מגורים ג לחניה
4. שינוי חלק מדרך למגורים ג.
5. קביעת חזית מסחרית בקומת קרקע מגורים בקומה א ו-ב

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
ישוב: טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7774חלק113
7781חלק1360
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים12/04/1992תאריך פרסום בעיתון: 12/04/1992.
פרסום לאישור ברשומות13/02/1992תאריך פרסום: 13/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3974. עמוד: 2079. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים11/09/1991תאריך פרסום בעיתון: 11/09/1991.
פרסום להפקדה ברשומות04/07/1991תאריך פרסום: 04/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3898. עמוד: 2990. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון בהפקדה31/10/1990
קבלת תכנית12/08/1990