קביעת שטח חקלאי מזרחית למושב עופר

תוכנית חכ/ 156/ ז

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת שטח חקלאי מזרחית למושב עופר
מספר: חכ/ 156/ ז
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- קביעת הוראות להקמת מבנים חקלאיים בשטח המשמש כמכלאת בקר
של שאול וקסמן.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעפר

תיאור המיקום:
כ- 800 מ' צפון מזרחית למושב עופר, מחוץ למשבצת המושב.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12015חלק13-14, 29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/10/2004
קבלת תכנית01/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200500908/06/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200500112/01/2005