קביעת שטח למגורים -סכנין

תוכנית ג/ 1944

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת שטח למגורים -סכנין
מספר: ג/ 1944
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שטח למגורים באזור חקלאי הגובל עם
תחום הבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19272חלק21-2225
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/02/1982
קבלת תכנית27/07/1973