קביעת שטח מגרש מינימלי לפי המצב הקיים,קביעת קוי בנין ואחוזי בניה לפיהמצב הקיים

תוכנית מש/ 7/ 1/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת שטח מגרש מינימלי לפי המצב הקיים,קביעת קוי בנין ואחוזי בניה לפיהמצב הקיים
מספר: מש/ 7/ 1/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת שטח מגרש מינימלי לפי המצב הקיים.
2. קביעת קוי בנין ואחוזי בניה לפי המצב הקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/05/1998תאריך פרסום בעיתון: 22/05/1998.
פרסום לאישור ברשומות16/09/1997תאריך פרסום: 16/09/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4568. עמוד: 5543. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים28/02/1997תאריך פרסום בעיתון: 28/02/1997.
פרסום להפקדה ברשומות20/02/1997תאריך פרסום: 20/02/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4493. עמוד: 2276. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/02/1997
החלטה בדיון בהפקדה19/10/1994
קבלת תכנית20/04/1994