קביעת שטחי בניה המותרים במרחב התכנון של חיפה.

תוכנית חפ/ 229/ ה

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת שטחי בניה המותרים במרחב התכנון של חיפה.
מספר: חפ/ 229/ ה
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אחוזי הבנייה המותרים באזורים מאושרים לבנייה למגורים במרחב התכנון המקומי של העיר חיפה, ברוח תוכנית מתאר המופקדת של חיפה, חפ/ 1400.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפ/ 1400תכנית המתאר של חיפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/02/1984תאריך פרסום: 02/02/1984. מס' ילקוט פרסומים: 1437. עמוד: 3021. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה ברשומות24/03/1983תאריך פרסום: 24/03/1983. מס' ילקוט פרסומים: 1412. עמוד: 2907. שנה עברית: התשמג .
קבלת תכנית10/08/1982