קביעת שימושי קרקע למגורים ומרז ספורט - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 66/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת שימושי קרקע למגורים ומרז ספורט - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 66/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקבוע שימושי קרק למגורים, ציבור ויעדים אחרים.
2. לקבוע צפיפויות מגורים.
3. להתוות רשת דרכים להולכי רגל ולכלי רכב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק38, 40, 44-52, 125, 138, 142
39574חלק102
39579חלק41
39580חלק1-79
39581חלק80
39586חלק1-57, 67-92, 94-95
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/08/1984תאריך פרסום: 30/08/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3091. עמוד: 3201. שנה עברית: התשמד .
פרסום לאישור בעיתונים05/08/1984תאריך פרסום בעיתון: 05/08/1984. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/1984. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון באישור תכנית07/11/1983
פרסום להפקדה ברשומות21/04/1983תאריך פרסום: 21/04/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2912. עמוד: 1533. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים21/03/1983תאריך פרסום בעיתון: 21/03/1983. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/1983. עיתון: מעריב.
החלטה בדיון בהפקדה14/02/1983
קבלת תכנית05/01/1983