קביעת שני בנינים נפרדים על מגרש לפי המצב הקיים,ביעת הוראות בניה

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת שני בנינים נפרדים על מגרש לפי המצב הקיים,ביעת הוראות בניה
מספר: הצ/ 7/ 1/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.קביעת שני בנינים נפרדים על מגרש לפי המצב הקיים
2.קביעת קו בנין לפי המצב הקיים
3.קביעת קונטור בניה מוצעת בעתיד בהתאם לקיים
4.קביעת הוראות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה
מגרש 10

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7873חלק4-26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/12/1988תאריך פרסום בעיתון: 07/12/1988.
פרסום להפקדה בעיתונים21/11/1988תאריך פרסום בעיתון: 21/11/1988.
פרסום להפקדה ברשומות11/09/1988תאריך פרסום: 11/09/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3582. עמוד: 3171. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור ברשומות11/09/1988תאריך פרסום: 11/09/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3582. עמוד: 3171. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה20/07/1988
קבלת תכנית07/08/1986