קביעת שני מבנים על החלקה, קביעת מרווחים בין המבנים כמסומן בתשריט

תוכנית מש/ 644/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת שני מבנים על החלקה, קביעת מרווחים בין המבנים כמסומן בתשריט
מספר: מש/ 644/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שני מבנים על החלקה, קביעת מרווחים בין המבנים כמסומן בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות03/09/1981תאריך פרסום: 03/09/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2744. שנה עברית: התשמא .
קבלת תכנית03/09/1981
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100930/11/2011