קביעת שני מבנים על חלקה,קביעת קוי בנין,למבנים קיימים ומס' יח"ד לפי הקיים

תוכנית טר/ 1218/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת שני מבנים על חלקה,קביעת קוי בנין,למבנים קיימים ומס' יח"ד לפי הקיים
מספר: טר/ 1218/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות06/04/2009תאריך פרסום: 06/04/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5939. עמוד: 3283. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון בביטול הפקדה21/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות11/10/1981תאריך פרסום: 11/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2755. עמוד: 42. שנה עברית: התשמב .
קבלת תכנית17/04/1981
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900221/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית