קביעת שני מבנים על חלקה. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.

תוכנית הצ/ 957

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת שני מבנים על חלקה. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.
מספר: הצ/ 957
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שני מבנים על חלקה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות02/11/1972תאריך פרסום: 02/11/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1874. עמוד: 428. שנה עברית: התשלג .
קבלת תכנית02/11/1972