קביעת שתי יחידות דיור לקומה, קביעת אחוז בניה %40 לקומה

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 90

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת שתי יחידות דיור לקומה, קביעת אחוז בניה %40 לקומה
מספר: הצ/ 7/ 1/ 90
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת שתי יחידות דיור לקומה.
2. קביעת אחוז בניה %40 לקומה.
3. קביעת קו בנין צדדי 2.7 מטר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה
מגרש 22

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 06/07/1995.
פרסום לאישור ברשומות09/12/1993תאריך פרסום: 09/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4175. עמוד: 1170. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים21/07/1993תאריך פרסום בעיתון: 21/07/1993.
פרסום להפקדה ברשומות29/04/1993תאריך פרסום: 29/04/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4106. עמוד: 2463. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה17/02/1993
קבלת תכנית07/01/1993