קביעת שתי יחידות דיור של מגרש אחד,ביעת קווי ואחוזי בניה לפי קיים בקומת קרקע.

תוכנית טר/ 2049

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת שתי יחידות דיור של מגרש אחד,ביעת קווי ואחוזי בניה לפי קיים בקומת קרקע.
מספר: טר/ 2049
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת שתי יחידות דיור של מגרש אחד. 2. קביעת קווי ואחוזי בניה לפי קיים בקומת קרקע. 3. קביעת שתי קומות במקום שלוש קומות. 4. קביעת אחוזי בניה 50%.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8059חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/09/1987תאריך פרסום: 23/09/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3487. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה ברשומות05/01/1986תאריך פרסום: 05/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3289. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית04/01/1986